Visszalépés

Szerződési feltételek

v1.1

A weboldal használata

A weboldalt Ön, mint felhasználó, az alábbi feltételek mindenkori tudomásulvételével veheti igénybe. A 'mi' szó a Reed Executive PLC-re utal, a 'miénk' és egyéb egyes szám első személyre utaló nyelvi fordulatok (névmások, ragok) pedig ennek megfelelően értelmezendők.

Az 'Ön' személyes névmás a reed.co.uk weboldalt böngésző és/vagy használó személyre, társaságra, cégre vagy szervezetre utal, az 'Öné' és egyéb egyes szám harmadik személyre utaló nyelvi fordulatok (névmások, ragok) az előzőeknek megfelelően értelmezendők. A 'Reed Corporate Family' az összes hozzánk tartozó vállalatot jelenti. Egy cég akkor tartozik hozzánk ha: (i) egy a leányvállalataink vagy holding vállalataink közül; (ii) ugyanaz(ok) a személy(ek) vezetik mint minket vagy a holding vállalatunkat, (iii) bármely leányvállalat vagy holding vállalat a fenti (i) vagy (ii) közül; vagy (iv) bármely az (i), (ii), vagy (iii) csoport alá besorolt vállalat. Két vállalat egy csoportba tartozik, hogyha egyazon holding vállalatban van részesedése/tulajdonrésze.

A szolgáltatás szakadozása és kihagyása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal magas színvonalon és megszakítások nélkül működhessen, azonban az internet technikai adottságai miatt nem nevezhető stabil médiumnak. Meghibásodás, kihagyás, szakadozás vagy késedelem bármikor előfordulhat.  Az ilyen jellegű meghibásodásokért, kihagyásokért, szakadozásokért vagy késedelmekért semmilyen jellegű felelősséget nem vállalunk.  A weboldal (vagy annak bármely részének) működésével és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatban  felmerülő a folyamatban lévő kötelezettség- vagy felelősségvállalással kapcsolatos igényeket elutasítjuk. Időről időre megváltoztathatjuk a weboldal használatára szóló kikötéseket, anélkül, hogy ezt bárhogyan is jeleznénk.

1. Más oldalakra linkelés

Ezen az oldalon más lapok automata linkjeit is megtalálhatja, amik reményeink szerint felkeltik az Ön érdeklődését. Az ilyen jellegű weboldalak tartalmáért semmilyen jellegű felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalunk. Az ilyen weblapok tulajdonosai nem is szükségszerűen állnak velünk üzleti vagy bármilyen jellegű kapcsolatban.  A más oldalakra való klikkelés kizárólag az Ön saját felelősségét terheli.

2. Információk ezen az oldalon

Habár mindent megteszünk annak érdekében, hogy pontos és mindenre kiterjedő információkat nyújtsunk az oldalon, mégsem tudjuk minden esetben ellenőrizni az információk pontosságát és teljességét, ugyanis az információk egy-egy részéhez másokon keresztül jutunk hozzá. Az ilyen jellegű pontatlanságért vagy hiányos közlésért semmilyen jellegű felelősséget nem vállalunk, függetlenül attól, hogy közvetlenül az oldalon jelent e meg az adott információ, vagy pedig más módon jutott hozzá az oldal használója, Ön vagy bármely személy.

3. A website használatának Önre vonatkozó szabályozása


Talán csak a törvényes kereteken belül használja ezt az oldalt, amikor a karrierje fejlődése érdekében állást keres vagy amikor dolgozókat toboroz. Az oldal biztonságának vagy tartalmának veszélyeztetése minden körülmények között tilos. Legfőbbképpen, de nem kizárólagosan, tilos minden olyan jellegű próbálkozás, hogy az oldal olyan részeire belépjen, amihez nincs engedélyezett hozzáférése, netán megváltoztasson vagy töröljön bármilyen információt. Továbbá tilos bármilyen az oldalra történő túlzott mennyiségű információ feltöltésére tett próbálkozás, spam-ekkel való elárasztása, bármiféle tett, eszköz vagy szoftver alkalmazása, ami összeomlásra készteti, lassítja, megrongálja vagy más úton beavatkozik az oldal operációs rendszerébe. Tilos ezenfelül, kísérletet tenni az oldal jelszavainak feltörésére, a szoftverek módosítása és megnyitása vagy bármi nemű kódolás az oldalon. Az Ön által feltett információkért kizárólag Ön a felelős. Az Öntől származó információk igazságtartalmáért, pontosságáért, időszerűségéért
és félreérthetetlenségéért minden felelősség Önt terheli. További felelősség terheli azért, hogy az Ön által nyújtott információ ne legyen diszkriminatív, obszcén, támadó jellegű, rágalmazó vagy bármi módon törvénytelen, netán jogszabályba ütköző. Felelős még a mindennapok gyakorlatának, szerzői jogok, márkanevek vagy bármely szellemi termék tiszteletben tartásáért. Felelősség terheli azért is, hogy biztosítsa az információk, adatok és fájlok vírus- vagy bármi nemű kártékony részlet mentességét, ami megrongálhatja vagy beavatkozhat az oldal rendszerének működésébe. Fenttarjuk a jogot arra, hogy bármely Ön által biztosított információt töröljünk a weboldalról a saját döntésünk alapján, bármikor és bármi okból, anélkül, hogy kötelesek lennénk bármiféle magyarázattal szolgálni.

4. Az Ön által szolgáltatott információ


Mi és / vagy a Reed Cégcsoport arra használjuk fel az Ön által szolgáltatott információt (beleértve, korlátozás nélkül a kényes személyes adatokat), hogy megkönnyítsük a toborzási folyamatot és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Ez számunkra és / vagy a Reed Cégcsoport számára magában foglalja, egyéb dolgok mellett, az információ feldolgozását és tárolását (beleértve, korlátozás nélkül a kényes személyes adatokat), illetve ezek továbbadását és internetes hozzáférhetőségének lehetővé tételét a leendő munkáltatók és ügyfelek részére. A megüresedett pozíciókról és elhelyezkedésekről szóló információt átadjuk a pályázóknak, illetve lehetséges, hogy feltesszük ezeket a honlapra. Harmadik feleket használunk fel arra, hogy segítsenek nekünk az Ön adatainak feldolgozásában a kiválasztási folyamat részeként. Az Ön által szolgáltatott információt összegyűjthetjük és összesíthetjük, hogy csoportként jobban megismerjük felhasználóinkat, így jobb szolgáltatást tudunk számukra nyújtani. Az összesített információkat h

armadik felekkel is megoszthatjuk az egyéni nevek vagy azonosító információ felfedése nélkül. Ön beleegyezik abba, hogy mi és a Reed Cégcsoport az Ön által szolgáltatott információt (beleértve, korlátozás nélkül a kényes személyes adatokat) minden ilyen módon felhasználja.

Tudatjuk Önnel, hogy az összes harmadik fél toborzóiroda elfogadta szerződési feltételeinket és amennyiben ezeket megszegnék, a továbbiakban nem vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

További részletek ügyfeleink szerződési feltételeiről

Minden adatot feldolgozunk, amelyet Ön az online regisztrációs  lapok, kérvények vagy egyéb űrlapok, értékelések vagy egyéni adatlapok kitöltése során a Magyar adatvédelmi törvényeinek megfelelően szolgáltat. Adatvédelmi Szabályzatunkban több magyarázatot találhatnak személyes adataikkal kapcsolatban.

Az EEA-n kívüli adatközlés esetén: az önéletrajzot magában foglaló személyes információk a reed.co.uk adatbázisából harmadik felek részére az Európai Gazdasági Térségen (EEA) kívül elérhetők. Ez pédául akkor történhet meg, ha olyan pozíciót pályáz meg, ahol a munkáltató székhelye az EEA-n kívül található. A reed.co.uk oldalon történő regisztrációval Ön beleegyezik ebbe az adatközlésbe.

5. Üzleti feltételek

Minden egyes foglalkoztatási megbízásra vagy pozíció betöltésre, amely a Reed ajánlása nyomán jött létre, a saját üzleti feltételeink vonatkoznak, amint az az aktuális helyzetben alkalmazandó. Minden leendő munkáltató vagy ügyfél, akinek mi intézzük a megbízását vagy elhelyezkedését, a regisztráció során, vagy azt követően megkapja az Üzleti Feltételek egy példányát. Az önálló szerződési feltételek a Freecruitment oldalunk használatára is vonatkoznak.

6. Tartalommal kapcsolatos jogok

Az ezen a honlapon található tartalmat nemzetközi copyright, szoftver- és védjegyjogok védik, és Ön beleegyezik, hogy olyan módon használja ezt az oldalt, amely nem sérti ezeket a jogokat. Az ezen az oldalon található anyagot saját vagy otthoni célra másolhatja, a kereskedelmi vagy üzleti célú felhasználás azonban nem engedélyezett.

7. Biztonság és jelszavak

Az oldalra történő regisztrációhoz és a bejelentkezéshez felhasználónévre és jelszóra van szükség. Egyedül Ön felel a jelszava biztonságáért és megfelelő használatáért, amelyet kezeljen bizalmasan és ne fedje fel harmadik személy előtt. Azonnali bejelentési kötelezettsége van, ha úgy hiszi, az Ön jelszava ismert valaki más előtt vagy amennyiben azt jogosulatlanul használják. Semmilyen felelősséget nem vállalunk bármely jelszó jogosulatlan vagy nem megfelelő használatáért.

8. Megszüntetés


Teljes mértékű jogkörünkben bármikor, mindenfajta magyarázat vagy előzetes értesítés nélkül, megszüntethetjük regisztrációját és / vagy megtagadhatjuk az oldalnak, illetve annak bármely részéhez történő hozzáférését (beleértve bármilyen szolgáltatást, árut vagy információt, amely az oldalon keresztül érhető el).

9. Felelősségvállalás


A weboldal használata során felmerülő veszteségekért semmiféle felelősséget nem vállalunk (legyen az közvetlen vagy közvetett; üzleti-, adóügyi- vagy nyereséggel kapcsolatos veszteség, fölösleges kiadás, adat sérülés vagy megsemmisülés vagy bármi nemű indirekt vagy közvetlen veszteség) és bármi nemű felelősségvállalást kizárunk. Csakúgy, mint a szerződéses, szerződésen kívüli (gondatlanság esetén is) vagy bármi egyéb kapcsolat révén felmerülő felelősségvállalást. Ezennel, a hatályos törvények által megengedett legnagyobb mértékben visszautasítunk bármi nemű kifogást vagy garanciát a weboldallal és annak használatával kapcsolatban.

Ön, mint a weboldal felhasználója, vállalja, hogy kárpótol minket bármi nemű költségért, kiadásért, követelésért, veszteségért vagy eljárás díjáért, ami a weboldal használatából vagy annak helytelen használatából / visszaélésszerű használatából ered.

Amennyiben bárki bármilyen követeléssel áll elő, vagy megfenyegeti bármilyen követeléssel az oldal használatával kapcsolatban, azonnal tudatnia kell velünk.

10. Ide vonatkozó törvények és törvénykezések


Ezen weboldal és a feltöltött szerződések/megállapodások alkalmazása a magyar törvényeknek megfelelően alkalmazandók és értelmezendők. A weboldallal és a rajta található szerződésekkel/megállapodásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő - bármi nemű - vitás kérdések kizárólagosan a magyar bíróságok hatáskörébe tartoznak. Lehetséges, hogy a weboldalon kínált áruk vagy szolgáltatások Magyarország területén kívül nem megengedettek vagy törvénytelennek minősülnek. Amennyiben Ön megpróbál bármi módon is hozzájutni ezen árukhoz és szolgáltatásokhoz, avagy megrendelni vagy használni az árukat és szolgáltatásokat, mi semmiféle kötelezettséget nem vállalunk a weboldal használata során keletkezett Önt ért veszteségekért. Nem vállalunk felelősséget még abban az esetben sem, ha a weboldal használata nélkül nem érte volna Önt az adott veszteség (beleértve az olyan eseteket is, amikor valamely jogszabály, rendelet vagy előírás megakadályozza, hogy az adott jelentkezéssel vagy érdeklődéssel foglalkozzunk egy bizonyos országban).

11. A weboldal használatával kapcsolatos feltételek és ezek megváltoztatása


A weboldal használatával kapcsolatos feltételek és körülmények megváltoztatásának jogát mindenkor fenntartjuk. Elvárjuk Öntől, hogy a feltételek és körülmények megváltozását (amennyiben történt ilyen) elfogadja az oldal későbbi használatakor, bármiféle változtatásról is legyen szó.  Abban az esetben, ha a feltételekkel és a körülményekkel kapcsolatos valamely rendelkezést a megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróság semmisnek tekint, a fennmaradó rendelkezések érvényességét az nem befolyásolja - a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak.