Visszalépés

Adatvédelmi irányelv

v1.2

A Reed Magyarország kft („Reed”) a Reed Csoport része. A Reed álláskeresőket toboroz a munkáltatók számára állandó és ideiglenes pozíciók betöltésére.

Ez a dokumentum ismerteti, hogyan használjuk fel az Önről gyűjtött személyes adatokat, amikor Ön álláskeresőként regisztrál a Reednél.

Az álláskeresői regisztráció ingyenes, így nem jön létre hivatalos szerződés közöttünk, kivéve, ha Önt ideiglenes munkavállalóként alkalmazzák. Ebben az esetben Önt vagy Reed alkalmazza, vagy a Reed által erre a célra megbízott harmadik fél.

A regisztrációja után, az Önt érdeklő állásajánlatokra való jelentkezéshez szükséges és jogos érdekünk, hogy a személyes adatait az alábbiakban meghatározott módon kezeljük.

Bizonyos esetekben azt is kérhetjük Öntől, hogy adjon meg korlátozott mennyiségű érzékeny vagy különleges kategóriájú személyes adatot a büntetett előéletre vagy az egészségére vonatkozóan („érzékeny személyes adatok”). Csak akkor kérjük érzékeny személyes adatok megadását, ha arra szükség van valamilyen jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy annak biztosításához, hogy a munkavállalói jogokat tiszteletben tartsák.

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor a Reednél regisztrál. Ezekre a személyes adatokra toborzási szolgáltatásaink nyújtásához van szükség.

Ilyen személyes adatok többek között az Ön neve, elérhetőségi adatai, korábbi munkahelyei, munkavállalási preferenciái, referenciái és az önéletrajzban szereplő szokásos információk. Ezenkívül kérjük és megőrizzük az önéletrajzának másolatát, valamint adott esetben a munkaalkalmassági igazolását a jogi kötelezettségeinknek megfelelően. Ha Önt a Reed (vagy egy harmadik fél) alkalmazza ideiglenes munkavállalóként ügyfeleinknél, akkor arra is kérjük Önt, hogy adja meg nekünk az ahhoz szükséges információkat, hogy megfelelően megkaphassa a fizetését.

Azt is megkérdezhetjük, hogy szükség van-e bármilyen észszerű változtatásra a toborzási folyamattal vagy egy adott munkakörre való jelentkezéssel kapcsolatban.

Ahol erre jogszabályok köteleznek bennünket, kérhetjük Öntől a büntetett előéletre vonatkozó adatokat, és naprakész bűnügyi nyilvántartási ellenőrzést végezhetünk.

Ha bármely olyan munkakörhöz, amelyre jelentkezni kíván, további ellenőrzéseket kell végeznünk, például hitelképesség-vizsgálatot, akkor az Ön személyes adatait felhasználjuk ezen ellenőrzések elvégzéséhez is.

Ezenkívül megőrizzük a Reeden keresztül betöltött munkakörök adatait, valamint az ilyen munkakörökkel kapcsolatban Önnek és a munkáltatóknak küldött üzenetek másolatát.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy toborzási szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek, kezeljük a fiókját, és e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatást küldjünk Önnek toborzási szolgáltatásainkról és olyan munkakörökről, amelyeket relevánsnak tartunk az álláskeresése szempontjából.

Ez magában foglalja a személyes adatok (beleértve a referenciákat) és adott esetben az érzékeny személyes adatok biztosítását a leendő munkaadóknak és kijelölt megbízottjaiknak vagy adatkezelőiknek, akik ezeket az Ön jelentkezésének feldolgozásához, személyzeti adminisztrációhoz, további szűrési ellenőrzésekhez és a fájljaink vizsgálatához használják fel, ha erre jogosultak.

Az Ön által számunkra megadott személyes adatokat emellett a vonatkozó munkaügyi jogszabályok betartására is használjuk.

Adott esetben megoszthatjuk a személyes adatait az Önt megbízó, harmadik félnek minősülő cégekkel, akik ideiglenes munkavállalóként kiközvetítik Önt a Reed ügyfelei számára. Az Ön személyes adatait és érzékeny személyes adatait csak a szükséges mértékben osztjuk meg ezekkel a cégekkel.

Emellett a személyes adatait megoszthatjuk általunk megbízott, harmadik félnek minősülő cégekkel is, akik segítenek nekünk a szolgáltatásaink nyújtásában („harmadik félnek minősülő szolgáltatók”). Ez (nem kizárólagosan) magában foglalja azokat a cégeket, amelyek az általunk használt kommunikációs szolgáltatásokat nyújtják, hogy e-maileket és SMS-eket küldhessünk Önnek. Ha így teszünk, csak a szükséges mértékben osztjuk meg a személyes adatait, olyan szerződések alapján, amelyek előírják, hogy ezek a szervezetek ne őrizzék meg az Ön személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig, és ne használják fel semmilyen más célra (beleértve a marketingcélokat is).

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükséges. Célunk, hogy az Ön teljes karrierje során hasznos toborzási szolgáltatásokat nyújtsunk. Személyes adatai felett azonban továbbra is Ön rendelkezik, és bármikor utasíthat minket, hogy a továbbiakban ne keressünk Önnek munkát. Az Ön kérésére eltávolítjuk az adatait az adatbázisunkból, kivéve, ha jogi okokból kötelesek vagyunk megőrizni őket.

Marketing

Csak olyan információkat küldünk Önnek, amelyek a toborzási szolgáltatásainkkal kapcsolatosak.

A tőlünk kapott e-mailekben szereplő hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhat az általunk küldött marketingüzenetekről.

Adatok megosztása és továbbítása

Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy a fent leírt toborzási szolgáltatásainkat nyújtani tudjuk Önnek. Ha az Ön személyes adatait bármely, harmadik félnek minősülő szolgáltatóval megosztjuk a szolgáltatásaink nyújtása során, ezek a harmadik félnek minősülő szolgáltatók kötelesek az Ön adatait az adatvédelmi

jogszabályoknak megfelelő szerződések szerint kezelni. Az Ön személyes adatainak az EGT-n kívüli, harmadik félnek minősülő szolgáltatónak történő továbbításakor megfelelő védelmi intézkedéseket teszünk, ilyen például a jóváhagyott megállapodások alkalmazása. Az ilyen védelmi intézkedésekről kérésre tájékoztatást nyújtunk.

Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségben található kiszolgálókon tároljuk, és akkor továbbítjuk ennek területén kívülre, ha arra kér bennünket, hogy segítsünk Önnek az EGT-n kívül munkát keresni. Ilyen esetekben elérhetővé tesszük az adatait a megfelelő tengerentúli Reed-irodának és a leendő munkaadóknak az érintett területeken.

A személyes adataihoz való hozzáférés, adathordozhatóság, törlés és helyesbítés

Önnek joga van másolatot kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Ha másolatot szeretne kapni a személyes adatairól vagy azok egy részéről, írjon nekünk e-mailt a következő címre: data.queries@reed.com.

Biztosítani szeretnénk, hogy személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek, és szívesen eltávolítjuk vagy módosítjuk az Ön által pontatlannak ítélt adatokat.

Önnek joga van arra is, hogy a szolgáltatásaink igénybevételét bármikor beszüntesse, és kérheti, hogy töröljük az összes személyes adatát, kivéve, ha éppen folyamatban van valamilyen panasz megválaszolása, vagy jogi okokból kötelesek vagyunk megőrizni az adatait.

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosításai

Ezt a dokumentumot rendszeresen felülvizsgáljuk, és minden módosítást elérhetővé teszünk ezen a weboldalon. Ez a nyilatkozat legutóbb 2023. január 25-én módosult.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Ha bármilyen kérdése van ezzel a nyilatkozattal vagy az általunk Önről tárolt információkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk:

e-mailben: data.queries@reed.com;

vagy írjon nekünk a Reed Magyarország Kft., Bajcsy-Zsilinszky út 12, Budapest, 1051, Magyarország címre.

Önnek joga van arra is, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos aggályait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) jelezze, amely a következő címen érhető el: www.naih.hu